Loading...

Về AZAROLE

AZAROLE là một công ty cung ứng sản phẩm, kết hợp kinh doanh và xúc tiến thương mại Mỹ - Việt, quản lý đầu tư, quản lý quỹ cho các nhà đầu tư muốn phân bổ vốn của họ cho các khoản đầu tư thay thế tại Mỹ & Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy tính chính trực và bảo mật để hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng.

Tầm nhìn

Công ty chúng tôi phấn đấu trở thành công ty cung cấp sản phẩm, kết hợp kinh doanh và xúc tiến thương mại, quản lý đầu tư tại Hoa Kỳ & Việt Nam và có thể mở rộng ra Toàn cầu trong 10 năm tới. 

Chúng tôi tin tưởng và đóng góp vào sự phát triển của các trụ cột kinh tế của Hoa Kỳ & Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như công nghệ thông minh, trang trí làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ, nông sản sạch.

 

Sứ mệnh

Nhóm của chúng tôi có tầm nhìn chung về cách chúng tôi điều hành để mang lại giá trị thực cho đối tác và khách hàng của mình:

  • Cung cấp giá trị cho người dùng cuối của chúng tôi;
  • Thêm giá trị cho các đối tác của chúng tôi;
  • Xây dựng mối quan hệ hợp tác;

Với tư cách là một nhóm gồm các chủ doanh nghiệp cũng như các nhà tư vấn chiến lược và đầu tư, chúng tôi sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy để tối đa hóa tài sản của khách hàng và giá trị của nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết:

  • Khám phá các cơ hội đầu tư chưa được khai thác;
  • Thúc đẩy tài chính toàn diện và thực hành ESG.
  • Thu hẹp khoảng cách giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp địa phương;